Izdelek in storite

Storitve računovodij so odvisne od pristojnosti in odgovornosti zaposlenih, ki so opredeljene z organizacijskimi predpisi družbe in so vključene v pravilnik o računovodstvu. Posamezni sklopi računovodskega poslovanja zajemajo: računovodske predračune, obračune, računovodsko nadziranje, analiziranje in računovodsko informiranje.