Kaj delavec dela?

Delavec v računovodstvu opravlja določena računovodska opravila. Računovodja sprejema in izstavlja knjigovodske listine. Vsako pregleda in vpiše v ustrezno poslovno knjigo. Pri tem skrbi, da so vpisi popolni in pravilni.Tako spremlja nabavo nepremičnin, opreme in drugih osnovnih sredstev

  • vplačila in izplačila na žiro račun in iz njega.
  • spremlja nabavo in prodajo blaga in storitev
  • najem posojil in nakazila depozitov
  • nakupe vrednostnih papirjev in druge poslovne dogodke
  • Dela tudi s plačilno listo, kjer izračunava osebne dohodke zaposlenim.