Kratek opis

Računovodja skrbi, za poslovno-finančne posle v podjetju. Potekajo v skladu z veljavnimi pravilniki in standardi ter zakonskimi predpisi. Sestavlja bilance, računovodska poročila, zaključne račune ter poslovna in finančna poročila.

Delo računovodje je precej stresno, saj je on tisti na sredini med državo in podjetniki. Če pa to delaš s srcem, pa je to delo zelo zanimivo in polno izzivov, kjer ti ni nikoli dolgčas.